ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง วุฒิ ปวส. รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 2559 อ่านรายละเอียด
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 89 อัตรา วันที่รับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 11500 - 16500 บาท วันที่รับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียด
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วันที่รับสมัคร 1 - 25 สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียด
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ ปริญญาโท วันที่รับสมัคร 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2559 อ่านรายละเอียด

Update ตำแหน่งงานวันนี้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท วันที่รับสมัคร 9 - 16 สิงหาคม 2559
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 15000 - 19250 บาท วันที่รับสมัคร 8 - 15 สิงหาคม 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3 - ปวช. จำนวน 4 อัตรา วันที่รับสมัคร 4 - 18 สิงหาคม 2559
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 38 อัตรา วันที่รับสมัคร 8 - 29 สิงหาคม 2559
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา วันที่รับสมัคร 1 - 5 สิงหาคม 2559
ตราฯ ตำแหน่ง หน่วยงาน อัตรา เริ่ม-สิ้นสุด เงื่อนไข รายละเอียด
โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโทร จำนวน 26 อัตรา วันที่รับสมัคร 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 26 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา วันที่รับสมัคร 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา วันที่รับสมัคร 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559 ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการ จำนวน 72 อัตรา วันที่รับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 01/08/2559
กรมการแพทย์ 72 3 - 9 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 98 อัตรา วันที่รับสมัคร 3 - 11 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 01/08/2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 98 3 - 11 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 15000 - 19250 บาท วันที่รับสมัคร 8 - 15 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 04/08/2559
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 17 8 - 15 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
วันที่ลงประกาศ 28/07/2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 15 - 21 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 89 อัตรา วันที่รับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 01/03/2559
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 89 1 - 22 สิงหาคม 2559 ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 11500 - 16500 บาท วันที่รับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 10 1 - 22 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ กองทัพเรือ กองทัพเรือ เปิดสอบราชการทหาร ประจำปี 2559 วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี จำนวน 48 อัตรา วันที่รับสมัคร 15 - 22 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 28/07/2559
กองทัพเรือ - 15 - 22 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี จำนวน 33 อัตรา วันที่รับสมัคร 3 - 24 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 28/07/2559
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 3 - 24 สิงหาคม 2559 ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วันที่รับสมัคร 1 - 25 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 3 1 - 25 สิงหาคม 2559 ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
วันที่ลงประกาศ 26/07/2559
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ - 1 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ ปริญญาโท วันที่รับสมัคร 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
สำนักงาน ก.พ. - 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
ตราฯ ตำแหน่ง หน่วยงาน อัตรา เริ่ม-สิ้นสุด เงื่อนไข รายละเอียด
โลโก้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา วันที่รับสมัคร 3 - 5 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 01/08/2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 21 3 - 5 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา วันที่รับสมัคร 1 - 5 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 01/08/2559
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 12 1 - 5 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 500 บาท ต่อวัน วันที่รับสมัคร 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 17 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 11 อัตรา วันที่รับสมัคร 26 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 26/07/2559
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - 26 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม3 - ปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 11160 - 19500 บาท วันที่รับสมัคร 21 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
โรงพยาบาลศรีธัญญา 6 21 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท วันที่รับสมัคร 9 - 16 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 04/08/2559
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11 9 - 16 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท จำนวน 19 อัตรา วันที่รับสมัคร 14 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 24/07/2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 19 14 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3 - ปวช. จำนวน 4 อัตรา วันที่รับสมัคร 4 - 18 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 04/08/2559
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 4 - 18 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ กรมสรรพากร กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 38 อัตรา วันที่รับสมัคร 8 - 29 สิงหาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 04/08/2559
กรมสรรพากร 38 8 - 29 สิงหาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
ตราฯ ตำแหน่ง หน่วยงาน อัตรา เริ่ม-สิ้นสุด เงื่อนไข รายละเอียด
โลโก้ ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง รวม 10 อัตรา
วันที่ลงประกาศ 08/03/2559
ธนาคารออมสิน 10 4 ม.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม
โลโก้ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานคนพิการ 2 อัตรา วันที่รับสมัคร 4 เมษายน - 30 ธันวาคม 2559
วันที่ลงประกาศ 04/04/2559
ธนาคารกรุงไทย 2 4 เมษายน - 30 ธันวาคม 2559 ไม่ต้องผ่านภาค ก ดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซด์สอบบรรจุดอทคอม


Prev     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     Last